+359 89 33 77 410

office@leron.bg

Общи условия


1. ПРЕДМЕТ

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между собственика на сайта, наричан на кратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, и всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което използва услугите на Изпълнителя, наричано на кратко ПОТРЕБИТЕЛ.

Със слагането на отметка в поле “Прочетох и приемам общите условия” при регистрация на сайта, Потребителят потвърждава, че се е запознал и приема настоящите общи условия.

 

1. Права, задължения и отговорности на Изпълнителя за услуга транспортиране

1.1 Изпълнителят извършва услугите транспортиране на стоки и пратки от онлайн платформи/магазини, личен багаж, пратки от частни лица-стоки от Англия, Германия, Испания, САЩ до България;
1.2 Изпълнителят извършва транспортиране на стоки и пратки от онлайн магазини и от всички европейски сайтове, които доставят артикулите до адрес в Англия, Германия, Испания, САЩ;
1.3 Потребителят заплаща артикулите на продавача, от свое име и за своя сметка, като за адрес на доставка вписва адреса на Изпълнителя или в Англия, Германия, Испания, САЩ;
1.4 При получаване на стоки и пратки в складовете на Изпълнителя в Англия, Германия, Испания, САЩ, Изпълнителят ги подготвя и изпраща с първия следващ курс към склад в България и информира Потребителя чрез електронно писмо на електронният адрес, оставен за контакт, за пристигнали на негово име пратки;
1.5 Изпълнителят НЕ ЗАДЪРЖА пратки в складовете си в Англия, Германия, Испания, САЩ с цел, натрупване на повече от една пратка на даден Потребител.
1.6 При пристигане на камиона със стоките и пратките в склад София, Изпълнителя сортира съответния курс, което отнема от 1 до 2 работни дни в зависимост от обема на курса.
1.7 След сортирането на съответния курс, Изпълнителят уведомява Потребителя чрез електронно писмо на електронният адрес, оставен за контакти, за броя, теглото и цената на пратките.
1.8 Информацията относно броя на получените пратки и дължимата към Изпълнителя сума, може да бъде прочетена в профила на Потребителя на електронната страница на Изпълнителя (www.Leron.bg);
1.9 Изпълнителят не поема отговорност относно освобождаване на стоки от митници и депа на куриери в Англия, Германия, Испания, САЩ;
1.10 Изпълнителят си запазва правото да върне или не приеме/предаде стока, изпратена от/към Потребителя, ако съответната стока/или предишна не е платена към изпращача или продавача на 100%;
1.11 Изпълнителят си запазва правото да върне или не приеме стока, изпратена до негов склад в Англия, Германия, Испания, САЩ във видимо нарушена опаковка, като е длъжен незабавно да уведоми Потребителя за това.
1.12 Изпълнителят не приема стоки, които са закупени от Потребителя на кредит, и съответните стоки ще бъдат върнати на техния подател;
1.13 В случай на получаване на стока, закупена на кредит, в офис София, Изпълнителят ще предостави стоката на Потребителя само и единствено срещу доказателство за нейното пълно изплащане към онлайн магазина/продавача;
1.14 При получаване на стоката от офис на Изпълнителя в България, Изпълнителят, като юридическо лице регистрирано като Администратор на лични данни в КЗЛД, има право да изисква от Потребителя документ за самоличност с цел да се увери, че не предоставя стоката на трето лице. Изпълнителят няма право да направи и задържи копие на документа за самоличност на Потребителя.
1.15 Изпълнителят не носи отговорност относно съдържанието на пратките, като модел, цвят, размер и особености.
1.16 Изпълнителят не носи отговорност при неточно направена поръчка от страна на Потребителя към даден онлайн магазин;
1.17 Изпълнителят не носи отговорност относно съдържанието на онлайн магазините, описаните от тях артикули, оферти, както и за наличността на съответните артикули;
1.18 Изпълнителят не носи отговорност при получаване на счупена, повредена или различна от поръчаната стока. Ако стоката е с външни белези и видимо нарушена опаковка Изпълнителя има правото да не приема тази стока и тя да бъде върната обратно на куриера/доставчика. В този случай Изпълнителят е длъжен незабавно да информира Потребителя за предприетите действия.
1.19 При загуба или повреждане на пратка от страна на Изпълнителя, същият изплаща обещетение в размер до 3 пъти транспортната услуга, но не повече от 100лв. Изпълнителят предлага застраховка на пратки, при което обезщетението в размер на 100%!
1.20 Изпълнителят запазва правото си да задържа пратки, на които няма изписан получател и ИД номер, както е описано в т.3
1.21 Всички НЕПОЛУЧЕНИ пратки от офиса на Изпълнителя ще бъдат съхранявани за период от 2 месеца считано от датата на тяхното получаване в дадения офис. След изтичането на този срок Изпълнителят не носи отговорност и не дължи предаване на непотърсени пратки.

1.22 Изпълнителят предлага услугата "Асистирано пазаруване" - покупка на стоки от чуждестранни сайтове от името и за сметка на Потребителя. Поръчката за покупка се изпълнява след потвърждение от страна на Потребителя и получаване плащане стойността на поръчката.

1.23 Изпълнитеят на услугата Асистирано пазаруване не носи отговорност в случай на некоректно изпълнение от страна на изпълнителя на поръчката - грешно изпратени стоки, сгрешени параметри (цветове, размери и др.) и др. Изпълнителят съдейства на Потребителя за уреждане на отношенията. Всички разходи във връзка с това са за сметка на Потребителя (разходи по връщане на стоките обратно до изпращача, разходи по банкови плащания и други). 

1.23 В случай на направена поръчка от страна на Изпълнителя, която в последствие е отказана от страна на сайта, Изпълнителят връща заплатената сума на Потребителя като удържа стойността на дължимата комисионната. Сумата се връща на Потребителя в срок от 2 работни дни след възстановяване на направеното плащане от сайта-изпращач към Изпълнителя.


2. Права, задължения и отговорности на Потребителя

2.1 За да използва услугите на Изпълнителя, Потребителят се задължава да се регистрира на електронната страница на Изпълнителя (www.leron.bg), след което Потребителят получава собствен профил и автоматично получава идентификационен номер, наричан на кратко ИД номер;
2.2 Потребителят се задължава за използва адреса на складовете на Изпълнителя в Англия, Германия, Испания, САЩ, единствено и само с цел пазаруване от онлайн магазини на стоки и артикули, които са разрешени за покупка в Европейския съюз;
2.3 Потребителят се задължава да изпраща стоки, до складовете на Изпълнителя в Англия, Германия, Испания, САЩ, които са предварително закупени и платени на 100% на продавача/онлайн магазина/;
2.4 При попълване на данните за получател към съответния онлайн магазин или продавач, Потребителят е задължен да добави към името си ИД номера, който получава при регистрация на електронната страница на Изпълнителя (www.leron.bg);
2.5 Когато Потребителят използва адреса на Изпълнителя в Англия, Германия, Испания, САЩ, се задължава да запише получател и адрес по начин описан в електронната страницата на Изпълнителя (www.leron.bg);
2.6 Потребителят е длъжен да поддържа актуална информация в своя профил(име, адрес за получаване, мобилен телефона, е-мейл адрес) на електронната страница на Изпълнителя (www.leron.bg);
2.7 Ако Потребителя желае да получи или транспортира стока от Англия, Германия, Испания, САЩ до България с по-голям обем, особеност или специфичност на стоката, моля да се обърне към Изпълнителя с индивидуално запитване;
2.8 Потребителят заплаща цената на доставка при получаване на своите пратки;
2.9 При получаване на повече от една пратка за един Потребител, Изпълнителя изчислява общото тегло на всички пратки и закръгля това тегло на по-високият цял килограм;
2.10 При получаване на стоки и пратки, извън офиса на Изпълнителя в България, Потребителя заплаща куриерската услуга, според тарифата на избраният куриер;


3. Пратки без име или ID номер

3.1 Всички „Пратки без име или ID”, получени в складовете на Изпълнителя в Англия, Германия, Испания, САЩ, се транспортират до склада на Изпълнителя в град София;
3.2 Пратката се разопакова с цел установяване на съдържанието и Изпълнителя предприема действия по откриване на предполагаемият краен получател; 
3.3 При сгрешен от страна на продавача или клиента ID номер или липсващ такъв, Изпълнителя не носи отговорност за изгубени или погрешно предадени на други клиенти пратки. Не се ангажира с време за търсене, обработка и изпращане (доставка с наш куриер в рамките на София);
 

4. Забранени стоки за транспортиране

4.1 На Потребителя се забранява да използва услугите на Изпълнителя за превозване на всякакви стоки и материали, чието транспортиране е забранено от някакъв закон, клауза, норма или правила на държава, през която пътува пратката;
4.2 На Потребителя се забранява да използва услугите на Изпълнителя за превозване на вещества и предмети, описани в чл. 90 от Закона за пощенски услуги:
4.3 Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
4.4 Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
4.5 Акцизни стоки, вкл. алкохолни напитки, цигари, пури, пурети, тютюн за наргиле и всякакви тютюневи изделия;
4.6 Противоречащи на нравствените норми предмети;
4.7 Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Изпълнителя или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения;
4.8 Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
4.9 Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
4.10 Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени камъни и други ценни предмети;
4.11 Ако Потребителя пренебрегне гореописаните в т.4 забранени стоки, то Изпълнителят запазва правото си да ги конфискува и предаде на съответните власти в България, или да ги върне на изпращача.


5. Допълнителни споразумения

5.1 Изпълнителят запазва правото си да променя Общите условия, като това бъде публикувано на електронната страница на Изпълнителя (www.leron.bg);
5.2 Всички спорове, възникнали от тези Общи условия, както и тяхното тълкуване и изпълнение, ще бъдат разрешавани от компетентния орган.

 

6. Асистирано пазаруване

 

6.1 Услугата "Асистирано пазаруване" се предлага само на потребители, с активна регистрация на www.leron.bg;

6.2 При промяна на валутния курс с повече от +/-3% в деня на поръчката, изпълнителят има правото да преизчисли посочените в поръчката цени;

6.3 Поръчката се счита за потвърдена при получаване на цялата сума посочена в бланката за поръчка;

6.4 Транспортни разходи по доставката до България се заплащат при получаване на стоката;

6.5 Изпълнителят изпраща в рамките на 48ч оферта към потребителя със сума за покупка и банкова сметка ;

6.6 Изпълнителят  очаква потвърждение за превод, след което закупува стоката в рамките на 1 работен ден след получаването на сумата;

6.7 В случай на промяна на наличности, цени или други условия по сделката, изпълнителят информира клиента преди финализиране на заявката и съгласува с него всички промени;

6.8 В случай, че исканият артикул не е вече наличен или клиентът не е съгласен с евентуалните промени, изпълнителят възстановява заплатената от клиента сума в рамките на 2 работни дни;

6.9 Leron.bg не носи отговорност за несъответствия на стоката по вина на доставчика, в това число, но не само: липси, дефектни или повредени стоки; грешен размер, цвят, модел и др.

В тези случаи клиентът е длъжен да заплати разходите за доставка до България. Leron.bg може да съдейства при комуникацията с доставчика и за връщане на стоката;

6.10 За всички останали условия по сделката важат общите условия, публикувани на Leron.bg;

6.11 В случаите на асистирано пазаруване Leron.bg действа като посредник от името на клиента и за негова сметка, затова касов бон може да бъде издаден само за стойността на комисионната и доставката на стоката до България;

6.12 Всяка поръчка за асистирано пазаруване се изпълнява след получена цялата обща стойност на поръчката +  комисионната;