+359 89 33 77 410

office@leron.bg

Leron logo BG

Уважаеми клиенти,

Поради зачестили запитвания и опити за злоупотреба с транспорта на акцизни стоки,
Ви обръщаме внимание на нашият списък със Забранени стоки за транспортиране в т.4 от Общите условия за ползване на Leron.bg:

4. Забранени стоки за транспортиране
4.1 На Потребителя се забранява да използва услугите на Изпълнителя за превозване на всякакви стоки и материали, чието транспортиране е забранено от някакъв закон, клауза, норма или правила на държава, през която пътува пратката;
4.2 На Потребителя се забранява да използва услугите на Изпълнителя за превозване на вещества и предмети, описани в чл. 90 от Закона за пощенски услуги:
4.3 Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
4.4 Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
4.5 Акцизни стоки, вкл. алкохолни напитки, цигари, пури, пурети, тютюн за наргиле и всякакви тютюневи изделия;
4.6 Противоречащи на нравствените норми предмети;
4.7 Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Изпълнителя или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения;
4.8 Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
4.9 Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
4.10 Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени камъни и други ценни предмети;
4.11 Ако Потребителя пренебрегне гореописаните в т.4 забранени стоки, то Изпълнителят запазва правото си да ги конфискува и предаде на съответните власти в България, или да ги върне на изпращача.

Отново подчертаваме, че не транспортираме наркотици, наркотични вещества, акцизни стоки, вкл. алкохолни напитки, цигари, пури, пурети, тютюн за наргиле и всякакви тютюневи изделия, животни, растения, валута, оръжие и боеприпаси, стоки подлежащи на деклариране, както и всички останали забранени от законовите норми и актове издадени от България и от останалите страни членки на Европейския съюз. При откриване на пратки с такова съдържание, последните ще бъдат задържани и предавани на съответните власти в България, или връщани на изпращача в странaта на получаване!

Моля проявете разбиране и се съобразявайте с тези изисквания, за да можем още дълго и безпроблемно да транспортираме Вашите пратки до и от България.

Поздрави и пожелания за успешна седмица!
Екипът на Leron.bg